Využite náš Temporary placement – personálny leasing. Na dostatku alebo nedostatku
kvalitných a spoľahlivých pracovníkov stojí a padá úspech každej spoločnosti. Náš
personálny leasing pomáha najmä v situáciách, keď vo firmách chýbajú správni ľudia. 
 
„Personálny leasing alebo dočasné prideľovanie zamestnancov, predstavuje formu
pracovného vzťahu, pri ktorom má zamestnanec uzatvorenú pracovnú zmluvu s
personálnou agentúrou, teda je zamestnancom našej agentúry, no pracuje pre tzv.
užívateľského zamestnávateľa, ktorému pracovníka pridelíme na dohodnuté obdobie.
Týmto spôsobom môžete získať kvalifikovaného zamestnanca na ľubovoľnú pozíciu
a obdobie.”

Pomohli sme